parallax background

Kasvava võsa kokkuost

Hea võimalus saada lahti tülikast võsast, kasutada maad edaspidi muul kasumlikumal otstarbel ning teenida samaaegselt raha! Teostame üle mandri Eesti kasvava võsa kokkuostu. Eemaldame võsa võsastunud heina- ja põllumaalt, metsaservadel, kraavipervedelt ja teeäärtest.

Ostame kasvavat võsa reeglina kokku alates 500 kuupmeetrist. Kui Sa pole kindel, palju Sul võsa näiteks põllumaal kasvab, siis meie vilunud silm oskab hinnata koguse ja saame ühtlasi teha hinnapakkumise kasvava võsa kokkuostuks. Lisaks kogusele oleneb kokkuostu hind võsa asukohast ja ligipääsetavusest, jämedusest, pikkusest ja loomulikult sellest, kui pikalt tuleb võsa välja vedada.

Kuna kasvava võsa kokkuostu eesmärgiks on hilisem hakkepuidu tootmine ja turustamine, siis väljavedu peab olema võimalik kohta, kus hiljem on võimalik kõrvuti seista nii hakkuril kui hakkepuitu äravedaval veokil.

Pakume kasvava võsa kokkuostul täisteenust, mis tähendab et hindame kasvava võsa, teostame võsalõikuse ja väljaveo, korraldame puidu hakkimise ja äraveo. Meie kasutuses on 21 tonnine roomikekskavaator JCB JS200 kvaliteetse võsagiljotiiniga SD-250 ja kolm väljavedajat, millega toimub võsalõikus ja väljavedu kiirelt ning efektiivselt. Ekskavaatoriga saame ligi ka sinna, kuhu ratasharvester ligi ei saa, mistõttu saame kasvavat võsa kokku osta aastaringselt ja olenemata ilmastikutingimustest.

Lisaks kasvava võsa kokkuostule pakume võsa lõikamise ja kändude juurimise teenust ning raadamise teenust, mis hõlmab mõlemat eeltoodut teenust.