parallax background

Raadamine

Kui Sul on vajadus metsastunud või võsastunud maa sihtotstarbe muutmiseks, siis raadamine aitab selle teoks teha. Raadamine on raie, mis võimaldab maa kasutamist muul otstarbel kui metsa kasvatamine ja majandamine.

Raadamistööd võivad osutuda vajalikuks paljudel juhtudel, näiteks:

– ehitusvaldkonnas uusarenduste puhul maa hoonestamiseks ja haljastamiseks;
– põllumajanduses metsastunud põldude taaskasutuselevõtuks;
– teedeehitusel teeäärte ja kraavide hooldamise (sh niitmise võimaluse) tagamiseks;
– tehnovõrkude (elektri- ja teiste õhuliinide, maa-aluste trasside) hooldamise tagamiseks.

Tihtilugu tekib küsimus, mille poolest erineb ikkagi raadamine lageraiest? Lageraie puhul on maa-alal jätkuvalt eesmärgiks metsa kasvatamine ja majandamine aga raadamise puhul ongi eesmärgiks maa kasutamine muul otstarbel.

Vastavalt metsaseadusele vajab raadamine kirjalikku nõusolekut keskkonnaministrilt või tema volitatult isikult, kelleks on Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistuste juhatajad.

Kui Sul on nõusolek raadamistööde teostamiseks olemas, siis selle töö võid meile jätta. Arutehnika OÜ meeskonnal on pikaaegne kogemus antud valdkonnas, teostame oskuslikult võsagiljotiiniga võsalõikust ja kändude juurimist. Samuti pakume raadamisega seotud kõrvalteenuseid, milleks on kasvava võsa kokkuost ja hakkepuidu varumine.

Töö tegemiseks kasutame tänapäevast tehnikat, meie kasutuses on kaks metsaveo traktorit ja 21 tonnine roomikekskavaator JCB JS200, millega raadamine on puhas rõõm. Ekskavaatori võsagiljotiin lõikab kuni 35cm läbimõõduga puud ja kändude juurija saab kätte iga kännu.